Записник са треће седнице Савета родитеља , одржане: 6.03.2019.

Записник са треће седнице Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“ , Лозница; одржане: 6.03.2019. -Извод  из записника

Другој седници Савета родитеља је присуствовало 18 родитеља.

Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

 1. Избештај о успеху и владању ученика на крају I полугодишта
 1. Полугодишњи извештај директора
 1. Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма (програм заштите ученика од насиља, заштите здравља, професионалне орјентације…)
 1. Набавка уџбеника за наредну школску годину и остала питања
 1. Рад Ђачког парламента у школи
 1. Одговори на питања

У складу са Пословником о раду Савета родитеља ОШ „Анта Богићевић“, седница је отпочела усвајањем  Дневног реда друге седнице Савета родитеља. Родитељи нису имали предлога за допуне или измене.

 1. Педагог школе је упознала родитеље са извештајем о успеху и владању ученика на крају I полугодишта.
 1. 1)  Директор школе је упознала родитеље са датумима које је школа предвидела за одржавање ,,Отворених врата школе“, када имају могућност да разговарају са сваким предметним наставником, као и да присуствују часовима уколико имају жељу за тим. План је да ,,Отворена врата“ наставе да се одржавају сваког последњег петка у месецу.  Термини предвиђени до краја године су:

¨       29.03.2019. у термину од 12.30 до 13.30 часова

¨       24.04.2019 у термину од 12.30 до 13.30 часова

¨       30.05.2019. у термину од 12.30 до 13.30 часова

За све детаље потребно је пратити обавештења на сајту школе.

2) Директор школе је упознала родитеље са полугодишњим Извештајем о раду    школе.

 1. Директор школе је упознала родитеље о посебним програмима који се нуде у школи, за заштиту ученика од насиља, заштиту здравља, затим са програмом професионалне орјентације, коју ће извршити педагог школе…
 1. Директор школе подсећа родитеље на рок за достављање документације, потребне за добијање бесплатних уџбеника, за ученике који имају право на исте.

Одлуком Министраства Просвете, може да се понови избор уџбеника за 1. и 5. разред, уколико за то има потребе, односно уколико одабрани уџбеници имају недостатке, примећене током године коришћења. За 2. и 6. разред, одабир уџбеника је у току.

 1. Са радом Ђачког парламента током првог полугодишта, родитеље је упознала председник Ђачког парламента, Валентина Алексић.

- Прилог записнику је Извештај о раду Ученичког парламента

 1. Родитељи су имали питања везана углавном за цене предстојећих екскурзија, Директор школе је прочитала цене, али ће са свим детаљима бити накнадно упознати од стране учитеља, односно разредних старешина.

Записничар:                                                                                                    Председник Савета родитеља:

_______________________                                                                      __________________________

Драгица Мишић                                                                                            Валентина Петровић

 

Прилог: Записник о полугодишњем раду Ученичког парламента