Записник са друге седнице Савета родитеља – 26.11.2018.

Записник са друге седнице Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“ , Лозница; одржане: 26.11.2018. -Извод  из записника

Другој седници Савета родитеља је присуствовало 25 родитеља.

Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

 1. Избор понуђача за фотографисање ученика школе
 1. Одговори на питања родитеља
 1. Извештај о успеху и владању ученика на крају I класификационог периода
 1. Активности школе на реализацији нових пројеката
 1. Предлог за област самовредновања школе у овој школској години и учешће родитеља
 1. Постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту-мала матура
 1. Давање сагласности на програм извођења екскурзије за ученике осмог разреда
 1. Одређивање висине бруто дневнице за одељенске старешине који изводе екскурзију и наставу у природи за ученике
 1. Предлог за именовање родитеља ученика у комисију за јавну набавку за извођење екскурзије и наставе у природи
 2. Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и обухваћеношћу деце

 

У складу са Пословником о раду Савета родитеља ОШ „Анта Богићевић“, седница је отпочела усвајањем  Дневног реда друге седнице Савета родитеља. Родитељи нису имали предлога за допуне или измене.

 1. За избор понуђача за фотографисање ученика родитељи су дали предлоге ко ће да буде у комисији. Избор је вршила трочлана комисија. У саставу комисије су били: Ђунић Радомир,Митровић Нада и Душко Ђурић. Комисија је дала родитељима на разматрање и гласање једину понуду која је стигла, након јавног позива за све фотографске радње у граду и једногласно је  изабран  ,,ФОТО Јовановић“ .
 2. Родитељи нису имали питања за директора, педагога и присутне наставнике. Присутни наставници и директор школе  су родитеље упознали о плану извођења припрема за завршни испит, које ће трајати током целе године, из српског језика и математике, а подељено по месецима за остале предмете који улазе у оквир комбинованог теста.

Директор школе је упознала родитеље са датумима које је школа предвидела за одржавање ,,Отворених врата школе“, када имају могућност да разговарају са сваким предметним наставником, као и да присуствују часовима уколико имају жељу за тим. План је да се ,,Отворена врата“ одржавају сваког последњег петка у месецу.  Први термин је 30.11.2018. у термину од 12.30 до 13.30 часова. За све наредне термине и детаље потребно је пратити обавештења на сајту школе.

 1. Педагог школе је упознала родитеље са извештајем о успеху и владању ученика на крају I класификационог периода.
 1. Директор школе је изнела план активности школе на реализацији нових пројеката:
 • ,,Превенција трговине децом и младима“
 • ,,Превенција употребе дрога код ученика“
 • ,,Превенција интернет насиља“  – четвртак, 29.11.2018. за ученике V-VIII разреда,
 • ,,Е-дневник“  – школи недостају средства, која су одобрена и чекају се да стигну,
 • ,,Дигитална учионицa 2000 “  – школа је добила 3 комплета (рачунар, видео бим пројектор, платно); комплете су добили двоје учитеља и један наставник, односно учионица биологије и хемије,
 • ,,Опремимо наше библиотеке“ – планирано опремање  библиотеке лектирама и уџбеницима, ИОП уџбеницима и једним часописом
 1. Директор школе је родитељима изнела предлог Наставничког већа, за област самовредновања рада школе, да то буде област ,,Подршка ученицима“. Родитељи су упознати и са својом улогом и потребом за радом и учешћем у процесу самовредновања у овој школској години.
 2. Педагог школе је упознала родитеље са постигнућима ученика осмог разреда на завршном испиту, школске 2017/2018 године. Резултати су одлични.
 1. Родитељима је дат Предлог извођења екскурзије за ученике осмог разреда:

 

Разред Трајање Маршута Обилазак Време
  VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово(преноћиште) Лoзница- Смедерево тврђава-Лепенски вир-Ђердап-Кладово  друго полугодиште, мај или јун 2019.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш (преноћиште) 2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш ( преноћиште)3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница  
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница   

 

Родитељи су једногласно усвојили план екскурзије. Да подсетимо, накнадно је усвајен јер су се родитељи ученика осмих разреда одлучивали да ли да екскурзија буде дводневна или тродневна.Дакле, ипак је великом већином гласова одлучено да буде тродневна и то по горе наведеним садржајем и релацијама.

 

 1. Родитељи су са 21 гласом за и 4 уздржана гласа, већином гласова донели одлуку о повећавању бруто дневнице за одељенске старешине који изводе екскурзију и наставу у природи за ученике, са досадашњих 600 на 700 динара.
 1. Родитељи су дали предлог за именовање родитеља ученика у комисију за јавну набавку за извођење екскурзије и наставе у природи, да то буду Ђунић Радомир и Марија Терзић. Поред поменутих родитеља у комисији ће бити и секретар школе.
 2. Директор школе је упознала родитеље са програмом инклузивног образовања у ОШ ,,Анта Богићевић“ . Ове године у школи има :
 • II разред – један ученик по програму ИОП 2
 • IV разред – један ученик по програму ИОП 1
 • IV разред – један ученик са којим ће бити реализована индивидуализована настава
 • V разред – један ученик по програму ИОП 1
 • VIII разред – један ученик по програму ИОП 1

-Први пут у нашој школи, ове школске године, имаћемо програм ИОП 3, програм за даровите ученике, и то два ученика V и VII разреда, из премета математика.

 

За крај седнице Савета родитеља, директор школе је обавестила родитеље о донацијама које је школа добила од почетка школске године:

-  ,,Rotaryclub” из Лознице школи је донирао бим пројектор

- Од господина Миће Вукића, из Швајцарске, школа је добила пројектор и пројекционо платно.

Седница је завршена у 19, 00 часова

 

Записничар:                                                                                                    Председник Савета родитеља:

_______________________                                                                      __________________________

Драгица Мишић                                                                                            Валентина Петровић