ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

ЗАПИСНИК САСЕДМЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Седница је одржана 13.06. 2018.

седници је сприсуствовало 18 родитеља

Пре предлагања дневног реда утврђен je кворум, а председавајући je  прозвао  присутне констатујући да своје представнике нису имале ОЗ: 1-2, 1-3,1-4, 3-1,3-2,3-3, 4-2,5-1,5-4,6-3,7-1,7-3,8-1и 8-4.

Дневни ред

 

  1. Извештај о резултатима такмичења ученика школе

 

  1. Разматрање Развојног плана школе за период 2018/2023

 

  1. Извештај о реализованим екскурзијама и настави у природи

 

  1. Анализа рада Савета родитеља и основни закључци са седница Савета родитеља

 

  1. Предлози за рад у идућој школској години

 

  1. Уџбеници за први и пети разред за наредну школску годину

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Психолог школе Гордана Марковић Сакић је родитеље упознала са резултатима ученика на такмичењима током ове школске године. У овој школској години карактеристично је то да су у већем броју предмета стигли до Републичких такмичења. Већи број ученика у односу на прошлу школску годину је стигао до Општинског нивоа такмичења тј. њих 203. Од 203 ученика имамо 21 прву награду, 32 друге и 46 трећих награда, а то је више него прошле године. На окружна такмичења је ишло 66 ученика и освојило 7 првих, 13 других и 14 трећих награда. Од 17 ученика на Републичким такмичењима имамо 7 освојених награда или места. Треба истаћи посебно и III награду на на међународном такмичењу за Николу Марковића и чак 17 похвала за ученике школе. Такође “ Архимедес“ екипно такмичење из математике нам је донело трећу награду за школу и наставницу Ленку Петровић и 36 место у Републици, од великог броја школа које су се такмичиле.Тако да је на крају констатовано да је ове године био већи број ученика на такмичењима и такмичили су се из више наставних предмета али је освојен мањи број награда у односу на прошлу школску годину када је веома велики број ученика учествовао на Републичком такмичењу талената и освојио велики број награда.

Треба похвалити још једном све ученике и наставнике који су учесници и освајачи награда на свим нивоима такмичења, а посебно на Републичким такмичењима.

Педагог школе- Вања Јеремић је детаљно родитеље упознала са новим Развојним планом установе као и Љиљана Митровић јер су координатири Стручног актива за развојно планирање. Родитељи су упознати са законским оквиром и начином израде овог стратешки важног документа као и са структуром.Упознати су са евалуацијом претходног Развојног плана , а нови се ради и планира за период од 2018- 2023 године. Посебно су издвојене 3 области а то су: :Ресурси, Етос и Настава и учење. У оквиру сваке области родитељима је предочено како ће се радити на унапређењу истих. О областима Етос и Ресурси говорила ја Љиљана Митровић.  Родитеље је упознала са активностима у којима ће они бити укључени и на који начин ће

се вршити евалуација плана.

На крају, за члана Стручног актива за развојно планирање родитељи су једногласно прихватили предлог да то буде Душко Ђурић представник одељења 1-1.

Директор школе, Весна Панић је упознала родитеље са извештајима са екскурзија и извештајима о реализованој настави у природи.Све екскурзије и настава у природи су реализоване према утврђеном плану и програму. Извештаје о томе предале су стручне вође пута и делови из извештаја су и прочитани родитељима. Предлог родитеља 7. разреда је да се екскурзија осмих разреда сведе на два дана и ако је могуће да се реализује у првом полугодишту. Уследила је дискусија и коментари родитеља. У суштини није било неких великих примедби ( квар аутобуса који је возио 6. разред, смештај ученика 6. разреда што је разјашњено на Савету) и све је протекло у најбољем реду.

У овој школској години све екскурзије и рекреативна настава су успешно реализоване.

Поводом четврте тачке дневног реда  присутнима се обратио председавајући, Душко Ђурић.

Рекао је да је одржано 7 седница , да се радило према плану и потребама, да су одлуке донете на Савету доприносиле квалитету рада школе и наставе ( обнова инвентара), родитељи су задовољни комуникацијом и сарaдњом са установом, безбедност ученика у школи је повећана али сматра да и даље треба радити на томе. Треба се трудити и све предвиђене пројекте у наредном периоду и реализовати јер су заиста значајни за све.

Изразио је  и задовољство што је школа добила новац од Министарства правде за замену подова у старој школској згради.

Дат је предлог да се поново покрене акција прикупљања средстава за савремена наставна средства.

Директорка школе  се захвалила овом сазиву Савета родитеља на рада редовности учешћа и раду и укључености родитеља у  стручне активе и тимове школе.Присусво родитеља нам је значајно и надам се да ћемо и у наредној години радити и сарађивати  лепо и успешно.

Родитељима је прочитан списак уџбеника за први и пети разред основне школе који су стручна већа и предложила. Није било никаквих примедби нити замерки на предложене изборе уџбеника за школску 2018/19. годину.

На крају су се присутним родитељима захвалили ,председник Савета родитеља  и директор школе, на учешћу у раду, озбиљности и редовним доласцима  који су допринели да се сва питања која су од важности за родитеље, ученике и школу на време решавају и доносе одлуке које доприносе добром функционисању свих .

Састанак је завршен у 19,20.

Председник Савета родитеља:                                                   Записничар:

 

_________________________                                                    _____________________

Зорица  Вранковић