ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА, 7.12.2017.

Записник са треће  седнице Савета родитеља, одржане 07.12.2017. године са почетком у 18 часова

Седници Савета родитеља је присусвовао 21 родитељ као и Наставник математеке Душан Шћепановић и наставник разредне наставе Радмила Стевановић. Одељења 1-2, 1-4, 2-3, 3-1, 3-3,

 4-2,5-1, 6-1, 6-3, 7-1, 7-3.  нису имала представнике.

Краћој Седници Савета родитеља је предложен

Дневни ред:

1. Избор 3 представника родитеља за Општински Савет родитеља и

2. Избор представника  за комисију  за Јавне јавне набавке

Седница је почела у 17,45 минута.

1. Председник Савета родитеља Душко Ђурић је отворио седницу. Констатовао је да седница може да почне и да је присутно укупно 20 родитеља, а током читања Дневног реда дошао је још један родитељ. Тако да је укупно 21 родитељ присусвовао седници. Усвојен је предложени Дневни ред.

Приступило се предлагању представника  родитеља који би били укључени у рад Општинског Савета родитеља.

Предложени су: Нада Митровић( 9 гласова), Валентина Петровић ( 4 гласа) , Чедомир Врањковић ( 3 гласа) и Ковачевић Љиљана ( 3 гласа). Господин Чедомир Врањковић није желео да се понови гласање за трећег члана већ је уступио место Ковачевић Љиљани. Тако да су представници наше школе:

1. Нада Митровић ( родитељ ученика 7-4)

2. Валентиина Петровић ( родитељ ученика 7-2) и

3. Ковачевић Љиљана (замена )

2. За Комисију за јавне набавке за екскурзије и наставу у природи ( рекреативну) изабрани су :

1. Радомир Ђунић –  дипломирани  правник и

2. Душко Ђурић- дипломирани   правник по занимању

Савет родитеља је завршен у 18,00 часова. Након седнице Савета родитеља, родитељи су прешли у централни хол на договор о начину организовања радионица за израду Развојног плана установе .

Родитељи, ученици, наставници и учитељи, представници  локалне самоуправе и школског одбора , то су биле групе од по 30 учесника које са наставиле са радом .

 

Записничар:                                                                                             Председник Савета родитеља:

____________________                                                                        __________________________

Душан Шћепановић                                                                                          Душко Ђурић