ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 14. 09. 2017. године

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,АНТА БОГИЋЕВИЋ“ У ЛОЗНИЦИ, одржане 14. 09. 2017.  године

Седница је почела у 18 часова, уз присуство 28 родитеља. Представници  одељења 6-2,7-3,8-1 и 8-3 нису присуствовали седници. Седници су присуствовали и чланови школске комисије за сарадњу са родитељима: Драгица Глишић, Радмила Стевановић, Зорица Вранковић и Душан Шћепановић и Весна Панић, директор школе. Предложен је следећи

Дневни ред:

  1. Конституисање Савета родитеља за школску 2017/ 2018. годину

(избор председника и заменика председника Савета родитеља)

  1. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља за школску 2017/ 2018. годину
  2. Извештај директора о раду школе у школској 2016/ 2017. години
  3. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2017/ 2018. годину
  4. Давање сагласности на програм извођења екскурзије и наставе у природи у овој школској години
  5. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика
  6. Предлози школе и родитеља о коришћењу и намени ученичких средстава
  7. Прослава  Дана школе
  8. Текућа питања

Присутне  родитеље је најпре поздравила  директор школе Весна Панић, изразивши жељу да сарадња родитеља и школе ове године буде добра и плодотворна као и претходних година

По Пословнику о раду Савета родитеља овај уводни део седнице наставио је да води представник одељења I/1  Ђурић Душко, након чега се приступило конституисању Савета родитеља за школску 2017/ 2018. годину. Родитељи су предложили три кандидата на место председника Савета родитеља: Ђурић Душка, Глигорић Катарину и Врањковић Чедомира.Уследило је јавно гласање а резултати су били следећи: Ђурић Душко – 10 гласова,Глигорић Катарина- 10 гласова и Врањковић Чедомир 4 гласа. Четири родитеља су остала уздржана. Након тога  требало је поновити гласање за кандидате са истим бројем гласова да би се констатовало ко врши функцију председника а ко заменика, међутим госпођа Катарина је предложила одмах да се без поновљеног гласања прихвата функције заменика председника Савета родитеља. Тако да смо констатовали да је председник Савета родитеља у овој школској години Душко Ђурић представник одељења 1/1 , а заменик председника је Катарина Глигорић представница одељења 8/4.

Након конституисања Савета родитеља председник Савета родитеља Душко Ђурић се захвалио родитељима на указаном поверењу, пожелео им успешну сарадњу са школом, а потом преузео даље вођење седнице.

Прочитан је Годишњи програм рада Савета родитеља  који је једногласно и усвојен.

Пре подношења Извештаја, директор  школе Весна Панић истакла је која је улога Савета родитеља, рекавши да je он саветодавно тело, спона између свих родитеља, ђака, наставника и директора школе, и  да сви заједно треба да стварамо услове да и ученици и наставници у једној пријатној и радној атмосфери несметано раде. Рад у претходној школској години је протекао у веома  пријатној радној атмосфери која је обележена великим постигнућима ученика, великим бројем такмичења на која су наши ученици ишли, завидним резултатима на такмичењима, вредним радом комисија и тимова школе, мноштвом ваннаставних активности које су и печат ове школе. Сви предлози и сугестије родитеља које су дали на Савету родитеља током прошле школке године  су и испоштовани. У извештају о раду школе стоји и то да школа има седам мултимедијалних учионица али и то да су две учионице мултимедијалном опремом опремили сами родитељи тако што су се организовали међусобно заједно са одељењским стерешинама. Даље је речено и то да је школа добила одобрење Владе Републике Србије за материјално- техничко уређење, да очекује посету из Београда и представнике Канцеларије за јавна улагања који ће школу обавестити о даљим корацима, потребној документацији ( ако треба још нешто  додати)  и  времену расписивања Јавне набавке за следеће радове: замену столарије, замену крова, реконструкцију мокрих чворова  испред фискултурне сале, изолацију и фасаду, кречењу…Иначе, пројекат реконструкције ОШ “ Анта Богићевић“ из Лознице је један од два пројекта који је делегирала и подржала   локална самоуправа Града Лознице па смо захваљујући томе и дошли до тога да ће се у школи радити и то веома озбиљно и много.

Иначе, треба истаћи посебно да је сарадња са родитељима  била веома добра и у спровођењу програма рада одељенских заједница, заштите здравља ученика, професионалне орјентације и еколошких програма.

Родитељи су упознати са основним закључцима и препорукама за даљи рад:

Није било додатних питања па  је констатовано да је Савет родитеља упознат са Извештајем о раду школе.

Годишњи план рада школе за школску 2017/ 2018.  годину завршен је на време и у његовој изради су сви учествовали. Оно што је важно за функционисање свих сегмената и потреба рада у школи је свакако активно учешће родитеља у раду Тимова и комисија. Тако да је било потребно да се у постојећи План рада школе додају имена родитеља који ће сe активно укључити у рад. Родитељи су давали предлоге и на основу њих  сада имамо  у школској 2017/18.  следеће родитеље – чланове тимове и комисија :

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД
1. Стручни актив за школско развојно планирање  Борис Стефановић-представник локалне самоуправе
2. Тим за самовредновање рада школе  Станчић Александар- родитељ 8-2
3.Тим за заштиту деце од насиља Јанковић Светлана -родитељ 5-1
4.Тим за сарадњу са породицом Лидија Милошевић- род. уч. 1. разреда

Драгана Нешковић Марковић-род.уч.2.р.

Марија Терзић- род. уч. 3. разреда

Нада Предојевић- род. уч. 4. разреда

Милка Благојевић- родитељ уч.5, разреда

Јакић Славица- родитељ уч. 6. разреда

Бурмазовић Милан- род. уч. 7. р.

Враголић Дејан- родитељ уч. 8. разреда

5.Тим за инклузивно образовање Мирослава Георгијевић- родитељ 3-4
6. Тим за ПО Катанић Жарко- родитељ 8-3
7. Комисија за исхрану ученика Ђунић Радомир- родитељ 2-1
  Перић Весна- родитељ 3-1
   

 

Оно што посебно треба истаћи, а важно је за родитеље су и “ Отворена врата школе“ . Организоваће се једном месечно према плану Тима за сарадњу са породицом. Циљ нам је да родитељи једном месечно у договореним терминима, могу присуствовати часовима и на тај начин боље се упознати са процесом наставе, проблемима, могућностима за решавање проблема, начином рада и учења појединих наставних садржаја…

Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе  за школску 2017/ 18. годину.   

                                                         5.

Родитељи упознати са Програмом  извођења екскурзија и наставе у природи  Постављено је питање да ли осми разред да иде на двовневну која је дупло јефтинија  или на  тродневну екскурзију. Генерацијски план извођења екскурзија је прочитала Весна Панић па се потом прешло на разговор и расправу .Генерацијски план екскурзија  и наставе у природи је следећи:

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Тршић-Троноша- Бања Ковиљача Манастир Троноша, Тршић- Вукова спомен кућа Април, мај (или јун) 2018.
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Народну музеј Ваљева,Тешњар, Манастир Лелић,Бранковина-школа Десанке Максимовић Април,мај (или јун) 2018. године
III разр.

 

1 дан Лозница-Београд-Лозница Ваздухопловни музеј, Калемегдан, зоо- врт, Авала и посета споменику Незнаног јунака Април,мај (или јун) 2018.
IV разр. 1 дан Лозница-Сремска Каменица-Нови Сад-Лозница Ср. Каменица (Змај Јовина кућа), Петроварадин

 ( тврђава и катакомбе), Нови Сад (Природњачки музеј и Спенс)

Одлазак у “ Дино“ парк

Шетња центром Новог Сада и поред Дунава

Април,мај (или јун) 2018.
Vразр. 2 дан 1. дан

Лозница-Соко Град- Шарган

 

13,30,Дрвенград- Златибор

( преноћиште)

 

Манастир Соко Град; Дрвенград и пратећи објекти,

 

 

 

 

 

2. дан

Планински врх Торник, Шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика,

мај,почетак јуна 2018.
2. дан

Златибор: Стопића Пећина, Торник-Кадињача- Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-Зобнатица- Палић- Сомбор  

 ( преноћиште)

Фрушка гора ( пауза), ергела Зобнатица-Палићко језеро, зоо врт,Сомбор

( преноћиште)

крај маја, почетак јуна 2018.
2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник

( манастир сремска Раваница)- Лозница

крај маја, почетак јуна 2018.
VII раз  2 дана 1. дан:

Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Крагујевац

 ( преноћиште)

Ваљево( пауза)-Буковичка Бања

( шетња парком)- Опленац( опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац

 ( Шумарице)

крај маја, почетак јуна 2018.
    2. дан

Деспотовац-Београд ( ауто пут) Лозница

Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац

( ручак)- Раваница- Лозница

крај маја, почетак јуна 2018.
VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово

( преноћиште)

Лoзница- Смедерево тврђава-Лепенски вир-Ђердап-Кладово

 

крај маја, почетак јуна 2018.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш

 ( преноћиште)

2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш

 ( преноћиште)3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница

 
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница

 

 

 

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
мај I Дивчибаре, Златибор
Мај, јун

 од 25.маја до 10 јуна 2018. године

II

 

Дивчибаре, Златибор
април,мај III Златибор, Дивчибаре
април,мај IV Дивчибаре, Златибор

 

 

 

Екскурзије и Настава у природи ће се изводити у складу са Правилником и Планом јавних набавки.

Предлози школе су  дати  родитељима на разматрање. Родитељи су давали своја мишљења и постављали питања.

На крају је речено и то да се у горепоменутом питању. да ли да екскурзија осмог разреда буде дводневна или тродневна, родитељи ученика ОСМИХ разреда треба да се на првим родитељским састанцима и изјасне. На Савету родитеља ће једногласно бити прихваћена њихова одлука.

Дакле, закључак је да се једногласно прихвата генерацијски план екскурзија од ПРВОГ до СЕДМОГ разреда као и План извођења НАСТАВЕ У ПРИРОДИ.

Након тромесечја и изјашњавања родитеља ученика ОСМИХ РАЗРЕДА; биће усвојен и план реализације екскурзије и за ОСМИ РАЗРЕД јер родитељи сматрају да о томе ТРЕБА ДА ОДЛУЧЕ  СВИ РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА, а не Савет родитеља већином гласова.

 

 

Осигуравајуће куће су послале своје понуде за осигурање ученика које је разматрала и након тога одабрала комисија коју су чинили следећи родитељи: Катарина Глигорић, ВалентинаПетровић и  Чедомир Врањковић. Отишли су на отварање понуда и након детањног прегледа и упоређивања дали су родитељима предлоге на разматрање и усвајање. Комисија је саопштила да је учествовало 3 понуђача  и то да су:

Примљене су понуде следећих понуђача:

1230/17            „TRIGLAV OSIGURANJE“                    “                     24.08.2017,

1261/17            „Generali osiguranje Srbija“, Лозница                       01.09.2017

1283/17            „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“                                            07.09.2017.

 

Након отварања и прегледа и оцене учињених понуда, на седници одржаној 14. септембра 2017. године, Комисија Савета родитеља за избор  понуђача је предложила да као подносилац најповољније понуде буде изабран понуђач „Generali osiguranje Srbija“, Лозница, – годишња премија по ученику 250,00 динара, из разлога што  изабрана понуда даје најбољи однос премије по ученику и осигуравајућих покрића  и осигуране суме, и на сваки вид повреде привремене или трајне предвиђена је адекватна накнада.

Вредност понуде: 250,00 динара годишња премија по осигуранику,

Осигурање покрива несрећне случајеве 24 сата дневно без обзира на место евентуалне незгоде.

Уколико се осигурањем обухвати најмање 90 % од укупног броја ученика за остале ученике обезбеђује се бесплатна осигуравајућа заштита.

 

Савет родитеља је након прочитаног записника и образложења једногласно прихватио предлог комисије која је отварала и разматралa све пристигле понуде.

 

 Закључак:Одлучено је да осигурање ученика у овој школској години врши “Generali osiguranje Srbija“, Лозница”. Цена по осигураном ученику је 250,00 динара.

 

 7.                Школа настоји да изађе у сусрет породицама скромног материјалног  стања, тако да ће и ове године део ученичких средстава бити потрошен на бесплатне ђачке ужине и бесплатан продужени боравак.  Сви родитељи су били сагласни да се у складу са могућностима  изађе у сусрет породицама и пружи помоћ онима којима је помоћ најпотребнија. Прочитана је молба родитељке Ј.Л. која се обратила школи за помоћ да би њено дете ишло  бесплатно у продужени боравак.  

Осим тога, даље је било говора о потребама шта је то што заједничким снагама родитељи и школа могу па смо тако дошли до одређених закључака. Предложено је да се са ученичких средстава односно са  рачуна -73 уради следеће:

1. Да се сви ученици учесници Републичких такмичења награде и то  са 5.000,00 за 1. место, 4.000,00 динара за друго и 3.000,00 динара за треће место.

2. Купе две лампе за БИМ пројекторе

3. Купе 4 словарице и 4 рачунаљке

 4. Реинсталирају рачунарари у инфорнматици

 Заједничким снагама и школе и родитеља :

1. Куповина рачунара за малу информатику ( јер је само пет новијих док су остали веома дотрајали)

2. Куповина таблет рачунара за наставу

Закључак: Родитељи су дали сагласност једногласно, да се средства родитеља и школе усмере на горепоменуте потребе и предлоге

Директор школе је саопштила да је прослава Дана школе 21.10.2017. године и позвала све чланове Савета родитеља на Свечану академију коју традиционално припремају наши ученици и наставници као и на програме у седмици пре прославе Дана школе , а то су

“ Антини дани“.

Након осме тачке дневног реда, прешло се и на текућа питања. Родитељи школе су постављали питања која су им на родитељским састанцима родитељи поставили или рекли да  питају на Савету. Одговоре су добили од учитеља, наставника  и  директора школе. Дата је сугестија од стране родитеља 3-2 да се: поправи прилаз до школе ( коцке од “ Пролећа“ ка школи), ангажује школски полицајац и да се осветљење поред школе појача.

 

Прва седница Савета родитеља закључена у 19:30 часова.

 

 

Записничар:                                                                                      Председник Савета родитеља:

_________________                                                                        __________________________

Радмила Стевановић                                                                       Душко Ђурић