Записник са прве седнице Савета родитеља14.09.2018.

 

Записник са прве седнице Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“ , Лозница; одржане: 14.09.2018. -Извод  из записника

 

Првој , Конститутивној седници Савета родитеља је присуствовало 28 родитеља. Одељењске заједнице 3-4 и 6-3 нису имале своје представнике.

 

Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

1.Конституисање Савета родитеља  за ову школску годину

2. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља  за школску 2018/19. годину

3.Извештај директора о раду школе у школској 2017/18. годину

4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за 2018/19. годину

5. Давање сагласности за програм извођења екскурзија и наставе у природи у овој школској години

6. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика

7. Предлози школе о намени и коришћењу ученичких средстава

8. Предлози учешћа родитеља у тимовима и комисијама школе

9. Предлог за избор представника родитеља за комисију за јавну набавку за намирнице

10. Прослава Дана школе

11. Текућа питања/ избор представника родитеља за Општински Савет родитеља

 

1. У складу са Пословником о раду Савета родитеља ОШ“ Анта Богићевић“ , седница је отпочела предвиђеним начином конституисања Савета родитеља.

Након гласања родитељи су за председника родитеља изабрали Валентину Петровић, а за њеног заменика Чедомир Врањковића.

2. Усвојен је Годишњи Програм рада Савета родитеља. Родитељи нису имали прелога за допуне или измене.

3. Директор школе је упознала родитеље са деловима Извештаја о раду школе у протеклој школској години: Интересовао их је рад Савета родитеља  и предлози за рад у овој школској години, као и резултати ученика, упис ученика у средње школе, резултати самовредновања, и основни закључци о раду у протеклој години.

4.Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе за ову школску годину. Посебно је било говора о кадровским ресурсима у овој години, материјалним , пројектима у које је школа укључена, тимовима , стручним активима и комисијама школе њиховим задацима и циљевима рада.

5. Родитељима је дат предлог Плана извођења екскурзија и наставе у природи. Родитељи су, као и прошле године дали сагласност на све што је планирано, осим ,  на план и програм извођења екскурзије за осми разред. Мишљења су да ако већина родитеља одлучи путем анкетних листића, да то ипак из финансијских разлога буде дводневна екскурзија.

Ево и усвојеног плана за 2018/19. годину :

( за план екскурзије уч.8.разреда ће се изјаснити сви родитељи наших матураната)

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Лозница- Бања Ковиљача-Тршић-Лозница Парк и шетња парком, вожња возићем у Бањи, посета Вукове куће и галерија у Тршићу друго полугодиштеАприл,мај (или јун) 2019. године
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Народну музеј Ваљева,Тешњар, Манастир Лелић,Бранковина-школа Десанке Максимовић Април,мај (или јун) 2019. године
III разр.  1 дан Лозница-Београд-Лозница Ваздухопловни музеј, Ада Циганлија и посета Парку науке друго полугодиште, мај или јун 2019.
IV разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Аранђеловац-Топола-Опленац-Лозница Обилазак: Аранђеловац, пећина Рисовача,Топола, Опленац-задужбина краља Петра I друго полугодиште, мај или јун 2019.
Vразр. 2 дан 1. данЛозница-Соко Град- Шарган

 

13,30,Дрвенград- Златибор

( преноћиште)

 

Манастир Соко Град; Дрвенград и пратећи објекти, 

 

 

 

 

2. дан

Планински врх Торник, Шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика,

друго полугодиште, мај или јун 2019. 
2. данЗлатибор: Стопића Пећина, Торник-Кадињача- Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-Зобнатица- Палић- Сомбор    ( преноћиште) Фрушка гора ( пауза), ергела Зобнатица-Палићко језеро, зоо врт,Сомбор(преноћиште) друго полугодиште, мај или јун 2019.
    2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник (манастир сремска Раваница)- Лозница друго полугодиште,крај маја, почетак јуна 2019.
VII раз  2 дана 1. дан:Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Крагујевац

 (преноћиште)

Ваљево(пауза)-Буковичка Бања(шетња парком)- Опленац(опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац

 (Шумарице)

друго полугодиште.крај маја, почетак јуна 2019.
    2. данДеспотовац-Београд (ауто пут) Лозница Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац( ручак)- Раваница- Лозница друго полугодиште, мај или јун 2019.
 *

VIII разр.

3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово(преноћиште) Лoзница- Смедерево тврђава-Лепенски вир-Ђердап-Кладово  друго полугодиште, мај или јун 2019.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш (преноћиште) 2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш ( преноћиште)3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница  
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница   

Организација „наставе у природи“

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
друго пол. I Дивчибаре
друго полугодиште  II  Дивчибаре
друго полугодиште III Златибор
друго полугодиште IV Златибор

 

6. За осигурање ученика школе родитељи су дали предлоге ко ће да буде у комисији и детаљно прочита и протумачи све понуде осигуравајућих друштава

Избор је вршила четворочлана комисија. Након прегледаних свих понуда :

-„ ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА“,

-“GenaraliosiguranjeSrbija“,

-„Миленијум осигурање“

-„ АМС осигурање“

-ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Комисија је дала родитељима на разматрање и гласање најповољнију понуду од стране

„ АМС осигурања“. Једногласно је прихваћен предлог комисије. Сума коју родитељи треба да уплате да би ученик био осигуран, 24 сата, за годину дана, је 200,00 динара.

7. Предлози родитеља о намени и коришћењу ученичких средстава су и ове године да се ученицима и родитељима којима је то потребно помогне па тако ученик 1-2  ће имати бесплатан продужени боравак, један ученик из петог разреда и два из шестог од предложена четири. Тако да ће наизменично у једном месецу имати бесплатно ужину (ученици шестог разреда) , а у другом месецу двоје.

Одлучено је и да се настави акција“ Мултимедијалне учионице“ тако што би родитељи који желе учествовали у акцији у октобру месецу и у фебруару месецу са по 200,00 динара.

8. За функционисање Тимова и комисија школе потребно је и да родитељи узму учешће, помогну и на тај начин се и упознају са радом, потребама, приоритетима  у школи.

Родитељи су предложили представнике Савета родитеља или одељењских заједница након што им је објашњено шта ради сваки од поменутих Тимова.

Стр. Актив за развојно планирање: 
 1. Борис Стефановић, представник локалне самоуправе
 2. Душко Ђурић- представник родитеља

 

Тим за самовредновање рада школе: 
 1. Чедо Вранковић

 

Тим за заштиту деце од дискриминације,злостављања и занемаривања:   1.Мићић  Мирајана ( 8-1)

 

Тим за сарадњу са породицом: 
 1. Марија Терзић (1-3)
 2. Веселиновић Слађана (2-4)
 3. Драгана Нешковић Марковић (3-4)
 4. Марковић Славица ( 4-4)
 5. Вучетић Љиљана -5-3 и Мирјана Пантић 5-2
 6. Драгана Ђокић 6-4
 7. Јованка Поповић 7-4
 8. Јелена Станимировић 8-4

 

Тим за инклузивно: 
 1. Мирослава Георгијевић  4-4

 

Тим за ПО:
 1. Јованка Туфегџић 3-1

 

Комисија за исхрану ученика: 
 1. Далиборка Миловановић 3-3
 2. Станић Цветко 4-1

 

Тим за обезбеђивање     квалитета и развој установе: 
 1. Жарко Катанић
 2. Кулезић Милан 5-1

3.Ђорђе Костадиновић

 

 

 1. Предлог за избор родитеља који ће бити члан Комисије за јавну набавку за набавку намирница за школу је након предлога родитеља Душко Ђурић. Предложени кандидат је сагласан да ове године он учествује у раду Комисије за јавне набавке.
 1.  Сви представници Савета родитеља су позвани на прославу поводом Дана школе.
 1. Под тачком 11 родитељи су бирали своје представнике за Општински Савет родитеља. Прошлогодишње представнице Валентина Петровић и  Нада Митровић су објасниле чиме су се бавиле прошле године и да је рад био врло користан  и интересантан. Наши представници у овој школској години  су:

1.Ђурић Душко, члан Општинског савета и

2. Мирјана Мићић, заменик

 

Седница Савета родитеља је завршена у 19,55.

Записничар:                                                                    Председник Савета родитеља:

_______________________                                           __________________________

Горан Несторовић                                                         Валентина Петровић