Записник са друге седнице Савета родитеља, одржане 23.11.2016. године са почетком у 18,00 часова

Седници Савета је присуствовао 21 родитељ, Јелена Марковић- професор француског језика, Владимир Ђукановић- професор физике ( замена за С. Марковића), Радојка Стефановић- учитељица, као и Вања Јеремић- педагог школе и Весна Панић – директор школе.

Одељенске заједнице које нису имале своје представнике на Савету родитеља су:

2-3,2-4,3-2,4-1,4-3,5-3,6-1,6-3,7-2,7-4 и 8-1

1а. Због процедуралне грешке при избору председника Савета родитеља  на претходној седници извршен је поновни избор председника јавним гласањем. Предложени кандидати су били: Валентина Петровић, Ђунић Радомир и Жарко Катанић. Највећи број гласова је добила Валентина Петровић па је она изабрана за председника Савета родитења, а Ђунић Радомир за заменика.

Валентина Петровић је дала на усвајање Записник са прве седнице Савета родитеља. Родитељи су једногласно усвојили. Тада се  прешло на предложени

Дневни ред:

  1. Одговори на питања родитеља

2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја

3. Активности школе на реализацији нових пројеката

4. Предлог за област самовредновања рада школе у овој школској години и учешће родитеља

5. Постигнуће ученика осмих разреда  на Завршном испиту- мала матура

6. Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и обихваћеношћу деце

7. Утврђивање и усвајање предлога о висини дневница за наставнике за извођење екскурзије и наставе у природи

8. Избор два родитеља за именовање у комисију за јавну набавку за екскурзију и наставу у природи

9. Текућа питања

1. Поводом прве тачке речено је да је у прошлој школској години Родитељски фонд прикупио 131.000,00 динара . Опрема за једну мултимедијални учионицу је била 91.740,00 динара, пратећа опрема 29.100,00 и да је остало 10.160,00 динара. Председница Савета родитеља је констатовала да ће се акција наставити и ове школеке године, а о томе ће бити речи на наредним седницама Савета.

2. Педагог школе,Вања Јеремић,  је упознала родитеље са успехом и владањем ученика на првом тромесечју. Од другог до четвртог разреда исти је број недовољних оцена као и прошле године , а три ученика има изречену васпитну меру.

Од петог до осмог разреда мањи је број недовољних оцена у односу на прошлу школску годину ( 21 мање). Највише је недовољних оцена у седмом разреду. Највећи број недовољних оцена из математике ( 22), историје ( 13) и енглеског језика  (13). Мање је изречених мера у односу на прошлу годину ( 13) мера мање. Најмање изречених мера је у петом разреду, а највише у осмом.

3. Директор школе, Весна Панић, је информисала родитеље о активностима школе на реализацији нових пројеката. Речено је да је до сада, у новој школској години, школа укључена у два пројекта , а то су: пројекат “ Сфера“ из Београда у који су 23.11.2016. године укључени ученици од 1-8. разреда. Пројекат подржава Центар за промоцију науке из Београда и у њега је било укључено негде око 128 ученика. Заснива се на промоцији науке за најмлађе и то кроз занимљиво учење кроз експерименте  а програм прати наставни план и програм основне школе. Други пројекат је НТЦ систем из Новог Сада. Пројекат је намењен даровитим ученицима четвртог разреда и биће реализован од децембра и у другом полугодишту.

Даље, школа је до сада конкурисала са три пројекта за материјално- техничко уређење школе код Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и са пројектом замене столарије код јапанске амбасаде.Укупно четири пројекта до сада. Директорка школе је обавестила родитеље да смо 16.11.2016. имали посети од стране БДСП-е консултанске фирме која у сарадњи са Министарством просвете реализује пројекте у вредности  између 250.000- 300.000 еура. Наша школа је друга на листи и „кандидат“ је за 2018. годину.Зашто кандидат?

БДСП-е , заједно са Министарством  доноси одлуку о томе која школа је приоритет за реализацију  предвиђених радова.

4. Предлог за област самовредновања у 2016/17. је Постигнућа ученика. Педагог и директор школе су упознали родитеље о самовредновању које се спроводи више година.

Дакле, нова област је Постигнућа ученика.

5. Извештај о завршном испиту ученика осмих разреда је у кратким цртама изнела Вања Јеремић.  Изнела је просечан број бодова  у јуну 2016. године као и то колико се ученика уписало по  првој и другој жељи 72% ученика . У Гимназију се уписао највећи број ученика 38%, потом следе средња економска школа 24%, Техничка школа са 22%  и Средња школа „Свети Сава“ 12%, а 4% ученика се уписало у школе ван Лознице.

6. Директорка школе је упознала родитеље са  организовањем и обухваћеношћу деце по

ИОП-у  у  школи.   Родитељи су упознати и са проблемима који су настали због наручених, уплаћених а неиспоручених уџбеника за прилагођавање наставних садржаја ученицима који треба да их користе а до сада нису били у прилици.

7. Родитељима је дато обавештење о предстојећим активностима на организацији екскурзија и наставе у природи. Родитељи су предложили да дневнице наставницима   буду 500,00 донара у бруто износу. Предлог је дат на гласање и једногласно је усвојен.

8. Осма тачка дневног реда је била избор два родитеља који треба да буду чланови комисије за јавне набавке. Објашњено је да је то посао који захтева пуно времена, рада и праћења процедура , а једна од њих је и именовање родитеља – чланова комисије. Савет родитеља је предложио Арсеновић Снежану и Ђунић Радомира који су правници по струци. Предлог је једногласно усвојен тако да су Арсеновић Снежане ( 1-2 ) и Ђунић Радомир ( 1-1) , чланови комисије која ће заједно са секретаром установе радити послове који су у ингеренцијама новоизабране комисије.

9: Текуће питања

У Тим за заштиту ученика од насиља је изабрана Даница Живковић (5/2). Директорка школе је обавестила родитеље о допису Министра просвете  који говори о томе да се размотри мишљење родитеља о увођењу ђачких униформи и  видовима унапређења сарадње између школе и родитеља.

Такође, под овом тачком дневног реда,  предложено је да се преостали новац 10.160,00 динара од Фонда родитеља школе употреби на куповину материјала који је неопходан за увођење интернета у школу. Предлог је такође  једногласно усвојен.

Састанак Савета родитеља ја завршен око 19,30 часова.

 

Записничар:                                                                                      Председница Савета родитеља:

Стефановић Радојка                                                                               Валентина Петровић