Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016.

PowerPoint презентацију моете преузети са следећег линка