Професионална орјентација

                                                                2015/16.  

“  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА „     

          Сајт професионална орјентација

Минималан број бодова који је био потребан за упис на одређене профиле за претходну генерацију осмих разреда – јуни 2015

         ПЛАН РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 2015/2016

-        ВАШ МОТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕТАЦИЈУ  (ПП презентација)

-        Шта све утиче на мој избор занимања?

-        Водич за избор занимања (ПДФ документ)

-        Ако још нисте одлучили ту смо ми! (ПП презентација ученика )

-        Брошура о професионалној оријентацији (ПДФ документ)

-        Сајтове на којим се можете информисати о различитим средњим школама, занимањима…

-        План уписа у средње школе (прошла година!) у школској 2014/15  у Лозници

-        Како се бодује успех из школе  а како тестови које полажемо?

-        КАТАЛОГ УСЛУГА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ ЗА 2014/15. ГОДИНУ

-        Програм рада на ПО у осмом разреду  2014/15

-        Програм рада на ПО у седмом разреду  2014/15

-        Како родитељи могу да помогну  својој  деци ?

-        Kако су  родитељи у нашој школи помогли да ученици млађих разреда буду боље упознати са различитим занимањима ?

-        Извештај о пројекту учења „Родитељи у улози учитеља“

-        Услуга ПО коју пружа наша школа „Имплементација садржаја ПО  у наставу и ваннаставне активности“

На сајту завода за вредновање можете пронаћи све о завршном испиту… (збирке за завршни испит …)  www.ceo.edu.rs  – врло користан сајт за успешно полагање завршног испита